Radpol Pipes sp. z o.o. to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.

Ciepłownictwo

Radpol Pipes sp. z o.o. to producent kompletnych systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów.


Wod-Kan-Gaz

Radpol Pipes sp. z o.o. jest jednym z czołowych w Polsce producentów rur wielowarstwowych z wysokiej jakości polietylenu do instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych.