Marcin Kowalczyk nowym Prezesem Radpol S.A.

Marcin Kowalczyk nowym Prezesem Radpol S.A.

Rada Nadzorcza Radpol S.A., producenta i dostawcy zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa oraz instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, wybrała nowego Prezesa Zarządu Spółki. Został nim Marcin Kowalczyk, doświadczony menadżer w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Nowy Prezes objął stanowisko z dniem 11 kwietnia 2016 r.

Radpol to podmiot o silnych podstawach i wielu możliwościach rozwoju. Dołożę starań, aby Zarząd pod moim kierownictwem przyczynił się do wzrostu wartości Spółki poprzez efektywne wykorzystanie jej przewag konkurencyjnych. W mojej ocenie Radpol dysponuje dobrą ofertą do swoich klientów, a liczne inwestycje i akwizycje ostatnich lat winny przyczynić się do wzmocnienia pozycji rynkowej firmy. W tym momencie dla Spółki istotnym jest jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów.

Marcin Kowalczyk
Prezes Zarządu Radpol S.A.

Marcin Kowalczyk pełnił funkcje zarządcze i sprzedażowe w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie z segmentu Business-to-Business. W latach 1993-1996 pracował dla ABB (dostawca technologii dla energetyki i automatyki). Z Legrand, firmą oferującą systemy elektryczne i informatyczne dla budownictwa, związany był w okresie 1996-2000. Następnie Marcin Kowalczyk prowadził doradztwo gospodarcze dla takich podmiotów jak: Advent International, Yellowtel, Salutaris, czy TOP-2000.

Od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Axtone S.A., przyczyniając się do stworzenia paneuropejskiej, silnej i rozpoznawalnej marki w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla taboru kolejowego. Odpowiedzialny za działalność i strategię grupy, dysponującej zakładami produkcyjnymi w Polsce, Niemczech, Czechach, Rosji i Chinach. Marcin Kowalczyk posiada także liczne doświadczenia z zakresu procesów fuzji i przejęć. W 2009 roku związany ze Spółką Radpol jako członek Rady Nadzorczej.

Wyższa efektywność operacyjna i kosztowa oraz wzrost skali sprzedaży to pierwsze i podstawowe cele, jakie stawiam przed sobą. Wierzę, że w ich realizacji pomoże doświadczenie, które zdobywałem, pracując dla licznych organizacji przemysłowych, funkcjonujących w Polsce, Europie, ale i na rynkach pozaeuropejskich.

Marcin Kowalczyk
Prezes Zarządu Radpol S.A.​​​​​​​