Najnowszy raport Radpol „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021”

Najnowszy raport Radpol „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021”

Prawie 40 proc. Polaków uważa, że najczęstszą przyczyną awarii sieci ciepłowniczych jest przestarzała infrastruktura przesyłowa a ponad połowa ankietowanych jest zdania, że lokalne systemy ciepłownicze wymagają modernizacji, mimo pozytywnych zmian jakie zaszły w branży ciepłowniczej w ostatnich latach tak wynika z najnowszego raportu „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021” przygotowanego przez Radpol S.A.

Polski system ciepłowniczy jest jednym z najbardziej rozwiniętych w całej Unii Europejskiej. Zaopatruje on w ciepło ponad 40 proc. gospodarstw domowych w kraju. Stan infrastruktury ciepłowniczej w wielu miejscach w Polsce nie jest idealny, a systemy niestety – przestarzałe.

Najczęstsze przyczyny awarii sieci ciepłowniczych w oczach Polaków

Jak wynika z najnowszych wyników badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie Polaków, zawartych w raporcie Radpol S.A. „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021”, wśród najczęstszych przyczyn powstawania awarii ciepłowniczych Polacy wskazują na przestarzałą infrastrukturę przesyłową.

„Przed branżą ciepłowniczą staje wyzwanie jakim jest pozyskanie finansowania na niezbędne modernizacje i dalszą rozbudowę sieci przesyłowych. Przebudowa i modernizacja tych sieci jest nieunikniona i wiązać się będzie z wysokimi nakładami finansowymi, warto więc wziąć pod uwagę nie tyko kwestie bezpośrednich kosztów budowy, ale również koszty ich przyszłej eksploatacji” wyjaśnia Anna Kułach, Prezes Zarządu Radpol S.A.

Jak Polacy oceniają stan systemów ciepłowniczych?

Polacy dostrzegają a raczej czują na własnej „skórze” problem z przestarzałą infrastrukturą przesyłową ciepła. Mimo pozytywnych zmian jakie zaszły w mijających latach w branży ciepłowniczej. Co czwarty badany uważa, że sieć ciepłownicza w miejscu, w którym mieszka jest przestarzała i wymaga modernizacji.

Ponad jedna trzecia badanych uważa, że rurociągi do transportu ciepła w ich mieście są modernizowane, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Jedynie co dziesiąty ankietowany wskazuje, że są one zmodernizowane i odpowiadają najwyższym standardom. Co trzeci ankietowany nie umie określić, jaki jest stan systemów ciepłowniczych w jego miejscu zamieszkania.

„Obecnie w Polsce eksploatowanych jest ponad 20 tys. km sieci ciepłowniczych charakteryzujących się różnym stanem technicznym. Prawie połowa z nich wykonana jest w nieefektywnej i przestarzałej już technologii kanałowej – często z bardzo złą izolacją cieplną. W celu osiągnięcia 85 proc. wyniku efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych do roku 2030 (wg. złożeń Polityki Energetycznej Polski 2040) należy znaczną część przestarzałych sieci kanałowych wymienić na efektywne, kompletne systemy rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną” – dodaje Witold Niesiołowski, Doradca Zarządu ds. Ciepłownictwa w Radpol S.A.

Badanie do raportu „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021” zostało przeprowadzone w dniach
16 – 18 lutego 2021 roku na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 roku życia, mieszkających w miastach, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości. Głównym celem badania było zapoznanie się z opinią Polaków na temat oczekiwań społecznych wobec ciepłownictwa systemowego a także rozwiązań ekologicznych w przededniu transformacji energetycznej. Wywiady przeprowadzono online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Pobierz pełny raport