Odnowienie certyfikatów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Odnowienie certyfikatów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Radpol S.A. z przyjemnością potwierdza odnowienie certyfikatów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Ta znana na całym świecie akredytacja potwierdza, że firma Radpol S.A. ustanowiła i stosuje system zarządzania jakością przy:

  • produkcji systemów preizolowanych;
  • projektowaniu i produkcji sieciowanych radiacyjnie wyrobów do preizolowanych sieci
  • ciepłowniczych;
  • projektowaniu i produkcji sieciowanych radiacyjnie wyrobów termokurczliwych;
  • projektowaniu i produkcji osprzętu kablowego;
  • produkcji i dostarczaniu systemów rurowych z tworzyw sztucznych do budowy sieci i instalacji gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i przemysłowych oraz innych zastosowań.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszego asortymentu, odwiedź naszą sekcję produktów.

Uzyskane certyfikaty ISO 9001 / 14001 stanowią efekt konsekwentnej pracy firmy na rzecz utrzymania najwyższych standardów usług i realizacji wewnętrznej Zintegrowanej Polityki z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Certyfikat stanowi dla klientów i partnerów dodatkową gwarancję wysokiego poziomu kultury organizacyjnej w firmie. Z kolei dla Radpol S.A. jest ważnym elementem w procesie dążenia do systematycznego podnoszenia jakości usług.

Kopie zaktualizowanych certyfikatów w języku angielskim i polskim znajdziesz w sekcji Certyfikaty https://radpolpipes.eu/pl/do-pobrania/certyfikaty/