Radpol dostarczył rury do renowacja magistrali wodociągowej w Rudzie Śląskiej

Radpol dostarczył rury do renowacja magistrali wodociągowej w Rudzie Śląskiej

Sieć magistralna Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna eksploatowana jest przez 4 Oddziały Eksploatacji Sieci. Długość rurociągów magistralnych wynosi ponad 900 km, zasilanych obecnie z 11 stacji wodociągowych i obsługuje praktycznie całą aglomerację Śląską.

GPW S.A. modernizuje starą i awaryjną infrastrukturę realizując planowane inwestycje, w których Radpol S.A. wyłoniony na podstawie przetargu realizował dostawy rur RC MULTIsafe®2L SDR17. Przy wyborze dostawcy decydowała niezawodność technologii, trwałość oraz bezpieczeństwo połączone z atrakcyjną ceną.

Zobacz case study z tej inwestycji:

Zobacz więcej