Radpol S.A. dostawcą rur preizolowanych dla ekologicznej inwestycji w Warszawie

Radpol S.A. dostawcą rur preizolowanych dla ekologicznej inwestycji w Warszawie

Dzięki funduszom pozyskanym przez Inwestora z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” możliwa była przebudowa sieci ciepłowniczej na warszawskiej Pradze.

W ramach zadania Radpol dostarczył ponad 3 km rur preizolowanych oraz pozostałe elementy niezbędne do ułożenia nowoczesnego rurociągu ciepłowniczego.

Don’t have any free time for college tasks? You can use this best essay writing serviceuk essay and all your papers will be done perfectly.

Celem inwestycji było zmniejszenie emisyjności gospodarki lokalnej poprzez efektywną dystrybucję ciepła systemowego. Efektywne i oszczędne systemy dystrybucji ciepła są idealnym narzędziem do przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji.

Więcej na temat tej inwestycji na naszym blogu:

Zobacz więcej