Radpol S.A. z zyskiem niemal dwukrotnie wyższym niż rok wcześniej – wyniki spółki za 2019 rok

Radpol S.A. z zyskiem niemal dwukrotnie wyższym niż rok wcześniej – wyniki spółki za 2019 rok

W związku z publikacją wyników finansowych Spółki za rok 2019 zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników za rok finansowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Radpol S.A. zamyka rok wysokimi wzrostami. Zysk netto wyniósł 4,6 mln PLN (wzrost o 2,5 mln PLN r/r tj. +115% r/r). Zysk operacyjny EBITDA za rok 2019 zwiększył się o 4 mln PLN (+36% r/r) od EBITDA roku 2018. Eksport Radpolu urósł o ponad 16 proc.

Rok 2019 to kolejny rok dynamicznego wzrostu sprzedaży eksportowej, tj. wzrost o 3,4 mln PLN r/r, co daje dynamikę na poziomie 16,2%. Przewiduje się, że trend ten będzie kontynuowany również w roku 2020 oraz kolejnych latach. Istotny wzrost sprzedaży eksportowej r/r w segmencie Systemów Rurowych, tj. o 3,8m PLN (35%).

Zapraszamy do zapoznania się prezentacją wyników finansowych Radpol S.A. za 2019 rok:

Zobacz więcej