Radpol wdraża nowy system ERP

Radpol wdraża nowy system ERP

Grupa Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów w branży ciepłowniczej i energetycznej, rozpoczęła wdrożenie nowego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP. Cztery podmioty należące do grupy Radpol: fabryka w Człuchowie, Elektroporcelana Ciechów, Wirbet i Rurgaz zostaną wyposażone w rozwiązanie IFS Applications 8. Obejmie ono wszystkie podstawowe obszary działalności tych przedsiębiorstw: produkcję, dystrybucję, kadry i płace, remonty, finanse i księgowość oraz moduł Business Intelligence. Implementacja planowana jest w ciągu 12 miesięcy. W przyszłości systemem IFS zostanie objęta także spółka Finpol-Rohr, którą Radpol przejął w czerwcu 2013 roku.

Do tego wdrożenia przygotowywaliśmy się ponad pół roku, chcąc wybrać optymalny dla nas system. Zdecydowaliśmy się na najnowsze rozwiązanie proponowane przez szwedzką firmę IFS, która posiada ugruntowane doświadczenie we współpracy z firmami energetycznymi i produkcyjnymi. Z nowym systemem wiążemy duże oczekiwania w zakresie zwiększenia efektywności działania całej grupy. Ma on umożliwić między innymi lepsze planowanie procesów produkcyjnych oraz optymalizację stanów magazynowych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kapitału obrotowego. Właśnie w tych dwóch obszarach – produkcji i zarządzaniu łańcuchem dostaw – spodziewamy się największych oszczędności wynikających z wdrożenia nowego systemu. Duże znaczenie będzie też miało dla nas zyskanie informacji zarządczych, które dotychczas nie były dostępne lub przygotowanie których wymagało znaczącego nakładu pracy. Ponadto, wymiana informacji między naszymi spółkami, jaką zapewni nowy system, pomoże w integracji poszczególnych podmiotów w ramach grupy. Spodziewamy się, że łączne oszczędności z tytułu wprowadzenia nowego systemu pozwolą na zwiększenie marży EBIDTA o przynajmniej 0,6 mln zł rocznie oraz ograniczyć kapitał obrotowy o około 1 mln zł.

Marcin Rusiecki
wiceprezes zarządu Radpol SA.