Radpol wprowadza politykę Conflict Minerals

Radpol wprowadza politykę Conflict Minerals

RADPOL S.A. prowadzi swoją działalność ze szczególnym uwzględnieniem etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności wobec wszystkich interesariuszy.

Deklarujemy, że wszystkie surowce i materiały kupowane przez RADPOL S.A. pochodzą z odpowiedzialnych źródeł, a w szczególności nie wchodzimy we współpracę z dostawcami zaangażowanymi biznesowo w krajach lub obszarach dotkniętych konfliktem lub obszarach wysokiego ryzyka, czyli krajach lub obszarach posiadających zasoby naturalne, na które jest duże zapotrzebowanie, a w których dochodzi do konfliktów zbrojnych, panuje niestabilna sytuacja pokonfliktowa, struktury rządowe są słabe lub nie istnieją lub w których dochodzi do systematycznego naruszania prawa międzynarodowego w tym łamania praw człowieka.

Od naszych dostawców oczekujemy, że będą przestrzegać zasad odpowiedzialności społecznej przy pozyskiwaniu surowców i materiałów na potrzeby prowadzonej działalności oraz że wprowadzą zasady dotyczące bezpiecznego pozyskiwania materiałów i będą wymagać tego samego od swoich dostawców.
Oczekujemy od naszych dostawców wypełnienia deklaracji oraz przedstawienia nam dokumentu EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting.

W związku z wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku Rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie minerałów z regionów objętych konfliktem oraz Ustawą o Reformie Wall Street i Ochronie Konsumenta (Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act) przyjętej w 2010 roku przez Kongres Amerykański, w szczególności artykułem 1502, który nakłada wymogi sprawozdawcze na spółki giełdowe w zakresie informowania o użyciu w ich produktach „krwawych materiałów” tj.: tantalu, cyny, wolframu i złota (3TG),

RADPOL S.A. informuje, że w jego wyrobach nie są stosowane surowce 3TG.