Radpol z nagrodą Polish Masters of Business

Radpol z nagrodą Polish Masters of Business

Radpol SA, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów w branży ciepłowniczej i energetycznej, zdobył drugą nagrodę w konkursie Polish Masters of Business. Konkurs został zorganizowany przy współpracy merytorycznej z wywiadownią Bisnode oraz magazynami Harvard Business Review i Forbes.

W konkursie nagrodzono firmy, które nie tylko corocznie generują wysokie przychody, ale cały czas rozwijają się i mają wysoką dynamikę wzrostu wyników. Analizie zostało poddanych 75 tysięcy firm, którą przeprowadziła wywiadownia gospodarcza Bisnode. Spośród nich w każdym regionie Polski nominowanych zostało dwadzieścia najlepszych firm. Z tego grona kapituła konkursu wybrała laureatów, w tym Radpol.

Nagroda w konkursie Polish Masters of Business to kolejne wyróżnienie przyznane Radpolowi w ostatnim czasie. Kilka tygodni wcześniej spółka otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Certyfikat ten otrzymują podmioty o wysokim poziom rentowności, charakteryzujące się korzystnymi wskaźnikami płynności i zadłużenia, będące godnym zaufania partnerem biznesowym.