Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch postępowaniach ofertowych:

Zapytanie nr 1. – dotyczy wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu.

Zapytanie nr 2 – dotyczy wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu.

Jednocześnie informujemy o unieważnieniu postępowania zapytania ofertowego z dnia 19.10.2017r.

Poniżej pod linkami znajdują się podstawowe informacje dotyczące tych postępowań.

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Unieważnienie postępowania