Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd RADPOL SA informuje, że dnia 6 maja 2014r. o godz. 13.00 w Warszawie, przy ul. Ordynackiej 9, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL SA.

Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projektami uchwał i innymi dokumentami związanymi ze Zgromadzeniem proszę kliknąć tutaj.