Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.

Zarząd Radpol S.A. informuje, że dnia 25 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Nocznickiego 33, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol SA.

Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projektami uchwał i innymi dokumentami związanymi z nadchodzącym posiedzeniem zapraszamy do działu Relacji Inwestorskich.