Budowa „bypassu” kolektora ściekowego do oczyszczalni ścieków

Budowa „bypassu” kolektora ściekowego do oczyszczalni ścieków

Informacja o projekcie

Budowa „bypassu” kolektora ściekowego do oczyszczalni ścieków

Kraj

Polska, Wieś Kościelna k. Kalisza

Zakończenie projektu

lipiec 2020

Miejsce zastosowania

Infrastruktura sieci zewnętrznych, kolektor tłoczny do oczyszczalni ścieków

Produkt

Rura do kanalizacji d630 SDR26 PE100

Opis inwestycji

Ścieki z Kalisza, Nowych Skalmierzyc oraz gminy Gołuchów transportowane są przy pomocy systemu kolektorów przerzutowych i przepompowi do oczyszczalni ścieków. Inwestor zaplanował remont odcinka kolektora tłocznego ścieków DN800mm w Kościelnej Wsi k/Kalisza, o długości 1165m, wraz z wymianą zużytej armatury oraz uszczelnieniem komór. Prace odbywały się metodą bezwykopową przy pomocy technologii rękawa termoutwardzalnego ciśnieniowego. Aby jednak przeprowadzić zaplanowany remont niezbędne było wykonanie tzw. „bypassu”, który przejął transport ścieków na czas prac renowacyjnych.

Do tego celu Radpol dostarczył rury PE100 d630 SDR26, które produkowane są w naszym Zakładzie w Lublinie w zakresie średnic do 1000mm.

Planowane włączenie rurociągu omijającego (bypassu) do rurociągu tłocznego zostało wykonane w czasie niskich przepływów ścieków (w weekend, w godzinach nocnych) oraz przy wyłączonej pompowni głównej przy ul. Złotej w Kaliszu.

Na czas inwestycji kolektor tłoczny został wyłączony z użytkowania i wyczyszczony. W tym czasie Wykonawca wprowadził tzw. rękaw do istniejącego rurociągu i dokonał renowacji kolektora głównego.

Na czas wykonania rękawa uruchomiony zostaw dodatkowy powierzchniowy kolektor d630 (bypass) zbudowany na bazie rur PE100 od Radpol.