Jak prawidłowo montować termokurczliwe kształtki uszczelniające typu „END-CAP“

Jak prawidłowo montować termokurczliwe kształtki uszczelniające typu „END-CAP“

End-capy czyli kształtki termokurczliwe przeznaczone są m.in.: do zakończenia m.in.: rur preizolowanych przy zabudowie zaworów kulowych odwadniających i odpowietrzających w sieciach ciepłowniczych. Podpowiadamy jak prawidłowo go obkurczyć.

 

1. Typoszereg kształtek termokurczliwych typu „END-CAP“ przedstawia tab. 1.

2. Przygotowanie rury preizolowanej.

Przed nasunięciem kształtki termokurczliwej, rurę preizolowaną należy oczyścić z brudu i kurzu. Rurę przewodową stalową, należy oczyścić z rdzy i warstwy antykorozyjnej przy pomocy szczotki drucianej i papieru ściernego na długości minimum 5 cm od końca izolacji PUR. Rurę osłonową polietylenową PEHD należy przetrzeć papierem ściernym na długości minimum 5 cm w celu jej zmatowienia. Jeżeli występują zatłuszczenia należy je usunąć przy pomocy ogólnie dostępnych środków rozpuszczających.

Wykonać podgrzewanie rury osłonowej i rury przewodowej miękkim płomieniem palnika (na propan -butan). Temperatura rury stalowej w miejscu styku z PUR powinna wynosić około 60°C. Temperatura rury osłonowej powinna wynosić około 40°C. W trakcie podgrzewania należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie spalić izolacji, a także nie uszkodzić przewodów sygnalizacyjnych. Przewody sygnalizacyjne należy przygotować do dalszego połączenia zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych.

3. Montaż kształtki termokurczliwej.

Zdjąć paski papieru silikonowego z warstwy masy uszczelniającej end-capów. Nasunąć kształtkę termokurczliwą tak, aby rura osłonowa stykała się z wewnętrzną, płaską częścią kształtki – rys. 2. Nasunięcie kształtki wykonać ruchem obrotowo-posuwistym, aby zapobiec przyklejeniu warstwy mastiku do osłony PE rury preizolowanej.

Nasuniętą kształtkę należy obkurczyć zaczynając od krawędzi po stronie rury osłonowej nagrzewając kształtkę jednoczenie i równomiernie na całym obwodzie – rys. 3

Po obkurczeniu kształtki na rurze osłonowej tą samą czynność wykonać na rurze przewodowej – rys. 4.

Uwaga:

  • Obkurczanie wykonywać miękkim płomieniem palnika wokół, rury do momentu ścisłego i równomiernego przylegania kształtki do rury – zbyt mocne miejscowe nagrzewanie kształtki może spowodować jej przegrzanie i pęknięcie.

4. Montaż kształtki został zakończony.

Uwaga:

  • Wyroby z uszczelnieniem zawierającym mastik, należy zamontować w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji.
  • Zużyte materiały i gotowe wyroby, po okresie eksploatacji, utylizować we własnym zakresie.