Radpol dostarczył rury na budowę kluczowego odcinka gazociągu dla Kielc

Radpol dostarczył rury na budowę kluczowego odcinka gazociągu dla Kielc

Kraj
Polska

Zakończenie projektu
grudzień 2019

Miejsce zastosowania
Gazociąg średniego ciśnienia

Produkt
Rura do gazu RC MULTIsafe® 2L DN400 i DN560

Opis inwestycji

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kielcach było zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo gazowe odbiorców na obszarze podlegającym Zakładowi PSG sp. z o.o. w Kielcach oraz umożliwienie pokrycia rosnącego zapotrzebowania na gaz w północnej części woj. Świętokrzyskiego.

Radpol S.A. dostarczył na budowę kluczowego odcinka gazociągu średniego ciśnienia dla Kielc rury do gazu RC MULTIsafe® 2L DN400 i DN560. Gazociąg biegnie wzdłuż ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego. Rurociąg ma długość ok. 2,2 km i średnicę od DN400 do DN560.

Realizacja tej inwestycji miała istotne znaczenie techniczne – wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej i bezpieczeństwo dostaw, oraz ekonomiczne – zapewniła bowiem możliwość wzrostu dystrybucji gazu w rejonie Kielc i znacząco ułatwiła dystrybucję gazu w kierunku województw: mazowieckiego i łódzkiego. Obecnie w województwie świętokrzyskim Polska Spółka Gazownicza realizuje jeszcze kilka innych projektów gazowych, których celem jest gazyfikacja tych terenów.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem