Radpol S.A. dostawcą rur preizolowanych dla ekologicznej inwestycji w Warszawie

Radpol S.A. dostawcą rur preizolowanych dla ekologicznej inwestycji w Warszawie

Lokalizacja

Polska, Warszawa

Zakończenie projektu
2020

Zastosowanie
Sieć ciepłownicza

Produkt
Rury preizolowana, łuki preizolowane, mufy, end capy, pierścienie średnicy DN 800 oraz pozostałe akcesoria niezbędne do ułożenia rurociągu ciepłowniczego.

Opis inwestycji

Dzięki funduszom pozyskanym przez Inwestora z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” możliwa była przebudowa sieci ciepłowniczej na Warszawskiej Pradze. Infrastruktura ciepłownicza w Stolicy jest systematycznie modernizowana. Sieci w technologii kanałowej zastępowane są przez bardziej wydajne i nowoczesne systemy preizolowane. W ramach zadania Radpol dostarczył ponad 3 km rur preizolowanych oraz pozostałe elementy niezbędne do ułożenia nowoczesnego rurociągu ciepłowniczego.

Prace prowadzone były na linii magistrali „A” na odcinku od komory ciepłowniczej A-12A do komory A-24 – etap I i II w rejonie ul. Rembielińska/Kondratowicza (SC III 8) – odcinek od połączenia z s.c. kanałową przed komorą A-21 do połączenia z s.c. przed komorą A-22.

Celem inwestycji było zmniejszenie emisyjności gospodarki lokalnej poprzez efektywną dystrybucję ciepła systemowego. Efektywne i oszczędne systemy dystrybucji ciepła są idealnym narzędziem do przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji.

Ciepło systemowe to rozwiązanie bezpieczne dla mieszkańców i środowiska a jednocześnie wygodne, ponieważ nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkownika.