Renowacja magistrali wodociągowej w Rudzie Śląskiej

Renowacja magistrali wodociągowej w Rudzie Śląskiej

Kraj:

Polska

Zakończenie projektu:

Styczeń 2020r.

Miejsce zastosowania:

Sieć wodociągowa

Produkt:

Rury RC MULTIsafe®2L SDR17

Opis Inwestycji:

Sieć magistralna Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna eksploatowana jest przez 4 Oddziały Eksploatacji Sieci. Długość rurociągów magistralnych wynosi ponad 900 km, zasilanych obecnie z 11 stacji wodociągowych i obsługuje praktycznie całą aglomerację Śląską.

GPW S.A. modernizuje starą i awaryjną infrastrukturę realizując planowane inwestycje, w których Radpol S.A. wyłoniony na podstawie przetargu realizował dostawy rur RC MULTIsafe®2L SDR17. Przy wyborze dostawcy decydowała niezawodność technologii, trwałość oraz bezpieczeństwo połączone z atrakcyjną ceną. Ekonomicznie uzasadniony więc wybór jest również doskonałym wyborem technicznym.

Projekt dotyczył renowacji starej, nitki wodociągowej w Rudzie Śląskiej. Renowacja odbyła się za pomocą metody reliningu.

Metoda ta jest powszechnie stosowana do renowacji rurociągów za pomocą rur z PE-RC. Stosowana jest do przewodów ciśnieniowych stalowych i żeliwnych, w których zdiagnozowano silną degradację w wyniku korozji, czego wynikiem jest występowanie licznych awarii. W metodzie tej przewód PE-RC jest wciągany do wnętrza starego rurociągu poprzez wykop startowy.

Do renowacji wodociągu w Rudzie Śląskiej Radpol dostarczył rury do wody pitnej RC MULTIsafe®2L posiadające pełna certyfikacje PAS 1075: w średnicach od D630mm oraz DN800mm.