Renowacja wodociągu za pomocą metody swageliningu – Konin

Renowacja wodociągu za pomocą metody swageliningu – Konin

Trudne wyzwania? My zawsze podnosimy rękawicę! Dostarczyliśmy rury Multisafe® do wymiany wodociągu w Koninie. Wykonawca zastosował metodę swageliningu czyli wciąganiu rury RC Multisafe®2L w istniejący rurociąg wodociągowy.

Metoda swageliningu polega na odkształcaniu wykładziny poprzez czasowe zmniejszenie średnicy z jej jednoczesnym wydłużeniem. Takie działanie ma na celu ułatwienie wprowadzenia przygotowanego odcinka wykładziny do wnętrza starego rurociągu. Proces ten odbywa się pod stałą kontrolą siły wciągającej, co chroni materiał PE przed przeciążeniem.

Po zakończeniu procesu instalacji, rura odkształcona w pierwszym etapie procesu, zostaje odciążona poprzez odłączenie wciągarki. Występujące w rurze naprężenia wewnętrzne powodują samoistny powrót wymiarów rury do kształtu pierwotnego. W ten sposób dochodzi do ścisłego przylegania rury RC do ścianek starej rury, tzw. „ciasne pasowanie”.

Istotnym uwarunkowaniem zastosowania swageliningu jest niewielka różnica średnic pomiędzy rurą wciąganą a istniejącym rurociągiem, co wymaga dużego doświadczenia przy tego typu pracach i dobrego sprzętu. Samo wciąganie rurociągu przebiega płynnie, wymaga jednak odpowiedniego wcześniejszego przygotowania terenu oraz rur.

Dodatkowym utrudnieniem przy tej inwestycji była lokalizacja wodociągu ,który przebiega w sąsiedztwie mieszkalnych budynków osiedla przy zbiegu ulic Przemysłowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inwestycja odbywa się etapami w celu zabezpieczeni osiedla mieszkaniowego w dostateczną ilość wody poprzez stopniowe wyłączanie i wymianie kolejnych rurociągów .