Właściwości i zastosowanie rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect®

Właściwości i zastosowanie rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect®

Rury polietylenowe z PE 100RC ze względu na swoje właściwości zyskały szerokie zastosowanie w budowie podziemnych sieci do transportu paliw gazowych, wody i ścieków. Zobacz, co stanowi o ich przewagach.

Rury polietylenowe z PE 100RC ze względu na swoje właściwości zyskały szerokie zastosowanie w budowie podziemnych sieci do transportu paliw gazowych, wody i ścieków. W porównaniu ze standardowymi rurami z PE100 dzięki znacząco większej odporności na zarysowania i naciski punktowe rury RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE umożliwiają układanie rurociągów w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej oraz są niezastąpione w technologiach bezwykopowych oraz technikach renowacyjnych.

Obszary zastosowań poszczególnych rodzajów rur z PE 100RC:

W stosunku do metalu, betonu czy wyrobów ceramicznych rury polietylenowe wykazują następujące zalety:

 • długi okres eksploatacji,
 • wysoka elastyczność pozwalająca na stosowanie w obszarze szkód górniczych (RADPOL posiada pozytywną opinię GIG dotyczącą możliwości stosowania swoich wyrobów z PE100RC na terenach szkód górniczych kategorii I – IV),
 • możliwość zwijania rur w dłuższe odcinki, co daje mniejszą ilość połączeń,
 • odporność na działanie większości związków chemicznych,
 • odporność na korozję,
 • gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca nieznaczne opory przepływu przesyłanych cieczy i zapobiegająca osadzaniu się kamienia (niski współczynnik chropowatości k=0,01),
 • odporność na niskie temperatury,
 • mała przewodność cieplna (brak potrzeby stosowania izolacji termicznej),
 • duża trwałość i pewność połączeń (zgrzewanie),
 • mały ciężar,
 • niskie koszty instalacji, utrzymania i eksploatacji,
 • przyjazność dla środowiska w produkcji i utylizacji.

Asortyment produkowanych przez RADPOL rur z PE 100RC obejmuje.

Rury RC MULTIsafe®:

 • średnice od 25 mm do 630 mm do transportu gazu w kolorze czarnym z pomarańczową warstwą skrajną zewnętrzną (2L) lub na życzenie w kolorze pomarańczowym lub czarnym z pomarańczowymi pasami,
 • średnice od 25 mm do 1000 mm do przesyłu wody pitnej w czarnym z granatową warstwą wyróżnikową (2L), czarnym z granatowymi warstwami skrajnymi kolorze granatowym (3L) lub na życzenie w kolorze czarnym z granatowymi pasami,
 • średnice od 32 mm do 1000 mm do kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej w kolorze czarnym z zieloną zewnętrzną warstwą wyróżnikową (2L), czarnym z zielonymi warstwami skrajnymi (3L) lub czarnym z zielonymi pasami.

Rury RC MAXIprotect® PP/PE:

Składają się standardowo z rury przewodowej RC MULTIsafe® dwuwarstwowej (ewentualnie jednowarstwowej) o parametrach:

 • średnice od 25 mm do 630 mm do transportu gazu w kolorze pomarańczowym/żółtym z rurą przewodową w kolorze czarnym z pomarańczową warstwą wyróżnikową (2L),
 • średnice od 25 mm do 630 mm do przesyłu wody pitnej w kolorze granatowym z rurą przewodową w kolorze czarnym z granatową warstwą wyróżnikową (2L) lub czarnym z granatowymi pasami,
 • średnice od 32 mm do 630 mm do kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej w kolorze zielonym/brązowym z rurą przewodową w kolorze czarnym z zieloną warstwą wyróżnikową (2L), lub czarnym zielonymi pasami.

Płaszcz zewnętrzny wykonywany jest z mineralnie modyfikowanego polipropylenu PP (może być również dostępny z polietylenu PE 100 lub PE100RC) w kolorach zależnych od zastosowania rur. Dodatkowe znakowanie płaszcza zielonymi lub białymi pasami odróżnia rurę z płaszczem od rury bez takiej osłony.

Taśma detekcyjna (pojedyncza lub podwójna) dostępna jest jako element, w który wyposażone mogą być rury MAXIprotect® PP/PE-d i wykonuje się ją z: – aluminium, – stali (nierdzewnej), – miedzi.

Wymiary geometryczne rury (grubość ścianki, średnica rury) powiązane są z wytrzymałością na ciśnienie wewnątrz rury lub na obciążenie zewnętrzne. Iloraz średnicy zewnętrznej do grubości ścianki rury oznaczany jest skrótem SDR, jak poniżej:

SDR = dn/en

gdzie: dn – nominalna średnica zewnętrzna [mm] en – nominalna grubość ścianki [mm]

Dla rur MAXIprotect® SDR nie uwzględnia grubości płaszcza ochronnego.

Własności rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE:

 • wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności min. 22 MPa,
 • wydłużenie przy zerwaniu min. 350%,
 • odporność na utlenianie w teście OIT powyżej 30 min.,
 • odporność na wolną propagację pęknięć – powyżej 10000 h,
 • moduł sprężystości 1100 – 1200 MPa,
 • twardość 58 – 62 Shore D,
 • odporność cieplna wg Vicata (obciążenie 5 kg) 65 – 74°C.

Własności te przekraczają minimalne wymagania norm dla rur PE100 (PE100RC) w zakresie wydłużenia czy OIT i są świadectwem produkcji rur z najwyższej jakości surowców z dbałością o jakość produktu końcowego.

Systemy rurowe MULTIsafe® oraz MAXIprotect® PP to również spełnienie wysokich wymagań certyfikacji PAS1075 (zobacz więcej na naszym blogu). Certyfikacja ta jest zalecana i wręcz niezbędna przy wszelkich zastosowaniach rur z użyciem bezwykopowych technik układania i renowacji jak również dla wykopów otwartych i układania rur w gruncie rodzimym.