Zobacz jak łatwo możesz usunąć zewnętrzny płaszcz z rur RC MAXIprotect® PP/PE

Zobacz jak łatwo możesz usunąć zewnętrzny płaszcz z rur RC MAXIprotect® PP/PE

  • Ustawiamy pokrętłem głębokość nacięcia (równą grubości płaszcza na rurze – zakres głębokości wynosi 0 – 5 mm).
  • Wciskamy końcówkę tnącą pod płaszcz zewnętrzny – prostopadle do czoła rury.
  • Dociskając część tnącą (z napisem RADPOL) by przylegała do rury, chwytamy druga ręką za rękojeść
    i dociskamy w dół, aby spowodować obrót rolki zębatej i przesunięcie całego narzędzia wzdłuż osi rury. W ten sposób dokonujemy rozcięcia płaszcza.
  • Po rozcięciu płaszcza na odpowiedniej długości zatrzymujemy narzędzie i bez wyjmowania spod płaszcza obracamy w kierunku prostopadłym do osi rury.
  • Następnie kontynuujemy rozcinanie płaszcza jak dotychczas, lecz po obwodzie rury, aż do momentu całkowitego odcięcia fragmentu płaszcza. Czynność tę kontynuujemy rozcinając płaszcz na długości umożliwiającej założenie szczęk zgrzewarki lub kształtki elektrooporowej.
  • Po zdjęciu wymaganego fragmentu płaszcza przystępujemy do standardowego oczyszczenia
    i odtłuszczenia powierzchni w celu wykonania zgrzewania elektrooporowego (mufy, przyłącza siodłowe itp.) lub doczołowego. Narzędzie do usuwania zewnętrznego płaszcza z rur RC MAXIprotect® PP/PE – Instrukcja użytkowania