PRAWO ATOMOWE

Zgodnie z art. 32c ust2 ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2023 r. poz. 1173) firma RADPOL SA informuje, że prowadzona przez nią działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (akceleratory) nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska