Sieciowanie radiacyjne polimerów

Zakład RADPOL w Człuchowie posiada wykorzystywane na skalę przemysłową akceleratory elektronowe o energii 2,5 MeV i 4,5 MeV, służące do sieciowania radiacyjnego polietylenów.

Są to jedyne tego typu przemysłowe urządzenia w Polsce i jedne z kilku w Europie. Na nich przeprowadzany jest proces sieciowania radiacyjnego za pomocą wiązki elektronów.

W przemyśle tworzyw sztucznych stosowane jest głównie sieciowanie metodami chemicznymi. Sieciowanie radiacyjne nie wymaga chemikaliów sieciujących i góruje nad metodami chemicznymi z tego względu, że w materiale usieciowanym nie ma pozostałości środków chemicznych. Dlatego też sieciowanie radiacyjne jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

Obróbka radiacyjna – modyfikowanie właściwości istniejącego już produktu, czyli nadanie mu nowych cech, których pozbawiony był jako produkt dotychczasowy, w RADPOL S.A. jest realizowana za pomocą dwóch akceleratorów elektronowych.

Mamy możliwość wykonania badań nad nowymi materiałami, połączonych z możliwością analizy podatności na sieciowanie z wykorzystaniem wiązki elektronów o różnych energiach, jak również uszlachetnianie tych materiałów poprzez dodatki bazowe.

Dysponujemy wyposażonym zapleczem laboratoryjnym, wraz z uczestnictwem w projektach wykwalifikowanych inżynierów o wieloletnim doświadczeniu nad badaniem i wprowadzaniem na rynek materiałów sieciowanych radiacyjnie.

Metoda polega na prześwietlaniu tworzywa wiązką elektronów przyspieszonych w próżni energią kilku milionów elektronowoltów. W efekcie dwa sąsiadujące łańcuchy polimerów łączą się w miejscach, gdzie nastąpiło odszczepienie atomów wodoru.

Usieciowany materiał posiada unikalne cechy:

  • „pamięć kształtu”,
  • maksymalną temperaturę eksploatacji nawet do 135°C,
  • wytrzymałość na szok cieplny do +250°C,
  • całkowitą odporność na korozję naprężeniową,
  • zwiększoną odporność na czynniki chemiczne agresywne,
  • dużą wytrzymałość mechaniczną,
  • wysoką odporność na wyładowania niezupełne.