Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

Zarząd Radpol S.A. informuje, że w związku z otrzymaniem żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia zaproponowanych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia złożonego Zarządowi Spółki przez uprawnionego akcjonariusza – THC SICAV-RAIF S.A. z siedzibą w Luksemburgu, zwołuje na dzień 6 czerwca 2022 roku na godz. 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Człuchowie (77-300) przy ul. Batorego 14.

Poniżej treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał i inne dokumenty związane z nadchodzącym posiedzeniem:

Wykup przymusowy – ustalenie ceny za jedną akcję  Pobierz

Informacja o wykupie przymusowym Pobierz

Treść podjętych uchwał  Pobierz

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Radpol S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r. Pobierz

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Pobierz

3. Projekty uchwał NWZ Pobierz

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał NWZ Pobierz

4. Formularze/Pełnomocnictwa

Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz

Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną Pobierz

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz