Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www.radpolpipes.eu (dalej „Serwis”)

Właścicielem serwisu www.radpolpipes.eu jest Radpol Pipes sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki 57, 20-515 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812493, NIP 5272911103, adres elektroniczny: [email protected]

W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Radpol Pipes, przeczytać opis naszych produktów i usług, nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Korzystając z serwisu www.radpolpipes.eu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego Serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami.

Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu?

W świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) administratorem danych osobowych użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) Serwisu jest Radpol Pipes sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki 57, 20-515 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812493, NIP 5272911103, adres elektroniczny: [email protected] (dalej: „Administrator”, „Spółka”).

Jeżeli chcesz skontaktować się ze Spółką w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

 • pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”
 • adres email: [email protected] z dopiskiem w tytule maila „Ochrona Danych Osobowych”
 • telefonicznie pod numerem +48 59 300 3145

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, obsługi rekrutacji, prowadzenia akcji przetargowych oraz w innych celach wynikających z funkcjonalności strony. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz realizacją celów określonych powyżej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • w celach analitycznych, statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostaną ujawnione tylko uprawnionym pracownikom Administratora oraz usługodawcom m.in. dostawcom usług IT, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora). Dane osobowe mogą zostać ujawnione również właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Spółka może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. W przypadku modyfikacji, zmienia się również widniejąca poniżej data ostatniego uaktualnienia. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Spółka chroni dane osobowe użytkowników.

Pliki Cookies

Podczas poruszania się po stronie internetowej www.radpolpipes.eu pewne informacje mogą zostać zebrane w sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików „cookie” oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.

Zważywszy, iż Spółka korzysta z powszechnie stosowanego narzędzia informatycznego w postaci Google AdWords, pliki cookies są wykorzystywane nie tylko przez Spółkę, ale również przez Google, ponieważ służą do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies.

Prawa autorskie

Materiały zawarte na witrynie www.radpolpipes.eu nie mogą być wykorzystywane na innych stronach www bez pisemnej zgody Radpol Pipes sp. z o.o.

Aktualizacja: 2 kwietnia 2024 r.