Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne elementów preizolowanych sieci cieplnych podwójnych.

Dane techniczne elementów preizolowanych sieci cieplnych podwójnych

 

1. Rura przewodowa

Rury przewodowe stalowe spełniają wymagania norm PN-EN 253, PN-EN 15698:
✓ rury stalowe ze szwem wzdłużnym – ze stali gatunku P235GH o jakości według PN-EN 10217-2
✓ rury stalowe ze szwem spiralnym – ze stali gatunku P235GH o jakości według PN-EN 10217-5
✓ rury stalowe bez szwu – ze stali gatunku P235GH o jakości według PN-EN 10216-2

2. Płaszcz osłonowy – rury osłonowe PN-EN253

3.Izolacja termiczna

✓ Wg PN-EN253

4. Rury preizolowane

✓ Preizolowane zespolone podwójne rury w zakresie średnic DN20÷200 z rurą przewodową stalową (wykonane zgodnie z normą podstawową PN-EN-253, PN-EN-15698)

5. Elementy preizolowane

Wykonane zgodnie z normami PN-EN-15698, PN-EN 253, PN-EN 448:
✓ Łuki
✓ Redukcje
✓ Trójniki proste
✓ Kształtki łączące

6. Armatura preizolowana

Wykonane zgodnie z normami PN-EN-15698, PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488:
✓ Odpowietrzenia
✓ Odwodnienia
✓ Zawory odcinające

7. Pozostałe elementy sieci preizolowanej

Elementy wykonane zgodnie z normami PN-EN-15698, PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489:
✓ Mufy termokurczliwe
✓ Pierścienie gumowe uszczelniające
✓ Taśmy termokurczliwe
✓ Uszczelki końcowe termokurczliwe
✓ Pianka PUR

8. Elementy instalacji alarmowej

Systemy instalacji alarmowej spełniają wymagania normy PN-EN-14419.