Instalacja impulsowa – urządzenia pomiarowe

Instalacja impulsowa – urządzenia pomiarowe

Miernik do pomiarów układu alarmowego impulsowego w sieciach cieplnych preizolowanych – LX9024

Miernik do pomiarów układu alarmowego impulsowego w sieciach cieplnych preizolowanych – LX9024

Sposób przedstawiania informacji pomiarowych: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2 × 16 znaków, podświetlany.
Napięcie pomiarowe izolacji poliuretanowej: 24V DC.
Zakresy pomiarowe:
– Pomiar rezystancji izolacji poliuretanowej: 0,1kΩ ÷ 200MΩ,
– Pomiar rezystancji przewodów pętli alarmowej: 0 ÷ 68Ω,
– Pomiar temperatury akumulatorów zasilających przyrząd:  5 ÷ 50°C.
Błędy pomiarowe:
– Dokładność pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej w zakresie 0,1kΩ ÷ 200MΩ: ±5%±2 cyfry wartości zmierzonej,
– Dokładność pomiaru rezystancji przewodów pętli alarmowej ±5% ±2 cyfry
Zasilanie:  pakiet akumulatorów NICD 7,2V/700mAh.
Zakres temperatury pracy i przechowywania: 5 ÷ 50°C.

Stacjonarny detektor jest stosowany do kontrolowania stanu technicznego dwóch odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej z impulsowym układem alarmowym – ACN-2Z

Ilość kontrolowanych odcinków sieci ciepłowniczej: 2.
Maksymalna długość kontrolowanego odcinka cieci ciepłowniczej: 2000 m.
Wartość graniczna oporności izolacji poliuretanowej:150Ω (100 ÷ 550 Ω).
Dokładność pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej: ±10%.
Pobór mocy: 0,75VA.
Zasilanie: 230V 50Hz.
Zakres temperatury pracy: 5 ÷ 50°C.

 

Stacjonarny detektor stosowany do kontrolowania stanu technicznego czterech odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej z impulsowym układem alarmowym – ACN-4N

Ilość kontrolowanych odcinków sieci ciepłowniczej: 4.
Maksymalna długość kontrolowanego odcinka cieci ciepłowniczej: 2000 m.
Sposób przedstawiania informacji pomiarowych: wyświetlacz alfanumeryczny 2 × 16 znaków.
Wartość graniczna oporności izolacji poliuretanowej: 150Ω (100 ÷ 550 Ω).
Dokładność pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej:  ±10%.
Pobór mocy: 3VA.
Zasilanie:  230V 50Hz.
Zakres temperatury pracy:  5 ÷ 50°C.

.

 

Detektor stacjonarny stosowany do kontrolowania stanu technicznego dwóch odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej z układem alarmowym – LPS-2C

Sumaryczna długość kontrolowanej sieci ciepłowniczej: ≤2000 m.
Błąd pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej: ±10%.
Zasilanie: 24V (4VA).

.

 

 

Przyrząd jest przeznaczony do nadzorowania dwóch odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej z systemem alarmowym impulsowym – LPS-2I

Liczba kontrolowanych odcinków sieci preizolowanej: 2.
Maksymalna długość kontrolowanego odcinka sieci ciepłowniczej: 2000 m.
Sposób przedstawiania informacji pomiarowych: wyświetlacz alfanumeryczny 2 × 16 znaków: dioda czerwona LED z opisem AWARIA.
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji poliuretanowej: 0,2kΩ ÷ 200MΩ.
Dokładność pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej: ± 5% wart. odcz. ± 3cyfry.
Zakres pomiarowy rezystancji pętli alarmowej: 0 ÷ 70Ω.
Zakres pomiarowy długości odcinka sieci ciepłowniczej: 0 ÷ 2000 m.
Zasilanie: 230V 50Hz.
Zakres temperatury pracy:5 ÷ 50°C.