Mufy kolanowe sieciowane radiacyjnie

Mufy kolanowe sieciowane radiacyjnie

Mufa kolanowa służy do zmiany kierunków sieci ciepłowniczej o dowolny kąt w zakresie 0°-90°, dla rur preizolowanych o średnicy płaszcza 90 mm – 160 mm. 

Pobierz cały katalog „Produkty dla preizolowanych sieci ciepłowniczych”

Kategoria:

Mufa kolanowa służy do zmiany kierunków sieci ciepłowniczej o dowolny kąt w zakresie 0° – 90°, dla rur preizolowanych o średnicy płaszcza 90 mm ‑ 160 mm. W trakcie budowy sieci ciepłowniczej często wymagana jest zmiana kierunku rurociągu ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu lub istniejące przeszkody.
W tym celu wstawiane są gotowe kolana preizolowane o kątach gięcia 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, które następnie są instalowane w sieci ciepłowniczej poprzez dwie standardowe mufy. Oczywiście takie rozwiązanie nie pozostaje bez istotnego wpływu na wzrost kosztów inwestycji.
Alternatywnym sposobem jest zastosowanie mufy kolanowej, która dzięki elastycznej konstrukcji, pozwala na dowolne kształtowanie kierunku sieci, jednocześnie eliminując konieczność stosowania np. sześciu różnych kolan preizolowanych wraz z niezbędnymi mufami.
Analogicznie jak w przypadku mufy redukcyjnej, największą korzyścią z zastosowania takiego rozwiązania jest skrócenie czasu budowy systemu ciepłowniczego, wynikające z mniejszej ilości złączy, a tym samym obniżenie kosztów montażu. Mufa kolanowa podobnie jak pozostałe złącza RADPOL S.A. wykonana jest z polietylenu usieciowanego radiacyjnie, z pamięcią kształtu, o dużej sile obkurczania umożliwiającej wykonanie szczelnego kolana pomiędzy odcinkami rur preizolowanych. Środkowa harmonijkowa część mufy po lekkim podgrzaniu umożliwia dowolne formowanie kolana o maksymalnym kącie zginania do 90°.

Przed nasunięciem mufy kolanowej, na zespawane kolano należy założyć pierścień dystansowy. Następnie, należy lekko podgrzać (max. do 65°C, temperaturę podgrzania sprawdzać pirometrem) harmonijkową część mufy i nasunąć na stalowy łuk. Kolejne etapy montażu przebiegają analogicznie jak w mufach standardowych i redukcyjnych. Po obkurczeniu końców mufy i zalaniu płynną pianką PUR należy zaślepić otwory wlewowe
korkami zgrzewanymi. Korek montowany jest w strefie nieusieciowanej, dzięki czemu możliwa jest wzajemna fuzja materiałów korka i mufy. W wyniku tej operacji powstaje spoina zapobiegająca zawilgoceniu izolacji, a tym samym gwarantująca szczelność i bezpieczeństwo sieci ciepłowniczej.

Specyfikacja

  • posiada świadectwo badania obciążenia od gruntu (tzw. skrzyni z piaskiem) na 100 cykli zgodnie z PN-EN 489:2009,
  • mufa kolanowa wykonana jest z czarnego polietylenu dużej gęstości, sieciowanego radiacyjnie,
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału sieciowanego zapewnia odporność na zrywanie i ścieranie,
  • zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia w mufie chroni strefę złącza w trudnych warunkach,
  • mała ilość elementów tworzących mufę ogranicza czas montażu do min., a tym samym powoduje wzrost wydajności montażu muf oraz zmniejszenie kosztów złącza, mufy są odporne na działanie żrących czynników chemicznych oraz promieniowanie UV.

Dobór muf kolanowych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie zalewanych pianką PUR, do preizolowanych sieci ciepłowniczych.

Typ mufy
kolanowej
Wymiary mufy [mm]
Średnica
wewnętrzna
Dw
Długość całkowita
L
Długość części
prostej
l
Średnica otworów
wlewowych
w
Rozstaw otworów
wlewowych
a
Orientacyjna
długość części
giętkiej
e
MK90MW 110 840 220 20 535 400
MK110MW 135 895 220 20 590 455
MK125MW 151 925 220 20 610 485
MK140MW 166 930 220 20 610 490
MK160MW 187 930 220 20 610 490
MK200MW 225 1055 220 20 775 615
MK225-250MW 275 1190 220 20 890 790

Mufy kolanowe standardowo są produkowane z kauczukiem butylowym (MK..MW).
Na zamówienie specjalne mufy redukcyjne dostępne są w innych wariantach uszczelnienia.

Zawartość mufy:

  • Nasuwka termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, z fabrycznie wykonanymi otworami 
  • 2 korki do odpowietrzania 
  • 2 korki do wtopienia
  • 2 chusteczki czyszczące
  • Instrukcja montażu 

Wyposażenie dodatkowe mufy kolanowej

W celu prawidłowego montażu muf kolanowych należy stosować wyłącznie kolana stalowe o dostosowanych wymiarach i promieniach gięcia.
Kolano stalowe dołączamy do mufy na życzenie zamawiającego. Do każdego kolana dołączany jest odpowiedni pierścień dystansowy. Niestandardowe wykonania kolan stalowych jest możliwe na specjalne zamówienie po dodatkowych ustaleniach.

Wymiary kolan stalowych

Typ kolana stalowego Typ mufy kolanowej
Średnica nominalna
DN [mm]
Średnica
DZ [mm]
Grubość ścianki
s
Promień gięcia
R
20 26,9 2,3 125 MK90MW
25 33,7 2,6 125 MK90MW
32 42,4 2,6 150 MK110MW
40 48,3 2,6 150 MK110MW
50 60,3 2,9 170 MK140MW
65 76,1 2,9 180 MK160MW
80 88,9 3,2 200 MK200MW
100 114,3 3,6 240 MK200MW
125 139,7 3,6 310 MK225-250MW
150 168,3 4,0 310 MK225-250MW