Mufy odgałęzienia

Mufy odgałęzienia

Kategoria:

Dzm1,  Dzm2 – wartości średnic dobieramy zgodnie z tabelą dla muf termokurczliwych

Typ mufy
odgałęźnej
HDPE
Dz rury głównej
Dz rury odgałęźnej
90 110 125 140 160 180 200 225 250 315 400 450 500 560 630
M-OD90/X 90 x                            
M-OD110/X 110 x x                          
M-OD125/X 125 x x x                        
M-OD140/X 140 x x x x                      
M-OD160/X 160 x x x x x                    
M-OD180/X 180 x x x x x x                  
M-OD200/X 200 x x x x x x x                
M-OD225/X 225 x x x x x x x x              
M-OD250/X 250 x x x x x x x x x            
M-OD315/X 315 x x x x x x x x x x          
M-OD400/X 400 x x x x x x x x x x x        
M-OD450/X 450 x x x x x x x x x x x x      
M-OD500/X 500 x x x x x x x x x x x x x    
M-OD560/X 560 x x x x x x x x x x x x x x  
M-OD630/X 630 x x x x x x x x x x x x x x  
M-OD710/X 710 x x x x x x x x x x x x x x x

X – Dz rury odgałęźnej

Integralnie na mufę należy przewidzieć:

  • komponenty pianki poliuretanowej
  • korki odpowietrzające – 2 szt.,
  • korki wgrzewane – 2 szt.,
  • listwa wzmacniająca dla średnicy Dzm1 – 1 szt.,
  • listwa wzmacniająca dla średnicy Dzm2 – 2 szt.,
  • taśma termokurczliwa dla średnicy Dzm1- 2 szt.,
  • taśma termokurczliwa dla średnicy Dzm2 x 1 szt.