Mufy redukcyjne sieciowane radiacyjnie

Mufy redukcyjne sieciowane radiacyjnie

Mufa redukcyjna umożliwia odtworzenie płaszczy zewnętrznych na połączeniach odcinków rur preizolowanych o róznych wymiarach.

Pobierz cały katalog „Produkty dla preizolowanych sieci ciepłowniczych”

Kategoria:

Mufa redukcyjna umożliwia odtworzenie płaszczy zewnętrznych na połączeniach odcinków rur preizolowanych o róznych wymiarach. Na etapie projektowania i budowy sieci ciepłowniczej w przypadku łączenia różnych rur najczęściej stosuje się zwężkę preizolowaną, instalowaną w sieci poprzez dwie standardowe mufy o różnych średnicach. W tym przypadku do połączenia dwóch różnych rur preizolowanych potrzebne są aż trzy elementy, co znacznie podraża koszt inwestycji. Znacznie lepszą alternatywą jest w takim przypadku zastosowanie tylko jednej mufy redukcyjnej eliminującej wspomnianą zwężkę i dwie mufy standardowe. Korzyści z zastosowania takiego rozwiązania przekładają się nie tylko na koszt inwestycji, ale również na czas budowy systemu ciepłowniczego. Wykonana z polietylenu usieciowanego mufa redukcyjna z pamięcią kształtu i dużej sile obkurczania pozwala na wykonanie szczelnego złącza pomiędzy rurami preizolowanymi o zróżnicowanych nawet o 2 dymensje średnicach.
Kształt i wielkość mufy redukcyjnej jest ściśle dopasowana do określonych rozmiarów rur preizolowanych.
Zaprojektowane przez RADPOL złącze redukcyjne, charakteryzuje wysoka odporność na działanie korozji naprężeniowej, a wyprofilowane zwężenie w środkowym odcinku mufy pozwala zmniejszyć opory ruchu w gruncie w trakcie ruchów termicznych sieci ciepłowniczej.

Zabudowa mufy redukcyjnej polega na obkurczeniu końców mufy, zalaniu płynną pianką PUR a następnie zaślepieniu otworów wlewowych korkami wtapianymi. Korek montowany jest w strefie nieusieciowanej dzięki czemu możliwa jest wzajemna fuzja materiałów korka i mufy. W wyniku tej operacji powstaje spoina zapobiegająca zawilgoceniu izolacji, a tym samym gwarantująca szczelność i bezpieczeństwo sieci ciepłowniczej.

Specyfikacja:

 • posiada świadectwo badania obciążenia od gruntu (tzw. skrzyni z piaskiem) na 100 cykli zgodnie z PN-EN 489:2009, badanie wykonane przez Laboratorium Badawcze Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ciepłownictwa Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Warszawie
 • mufa redukcyjna wykonana jest z czarnego polietylenu dużej gęstości, sieciowanego radiacyjnie,
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału sieciowanego zapewnia odporność na zrywanie i ścieranie,
 • zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia w mufie chroni strefę złącza w trudnych warunkach
 • mała ilość elementów tworzących mufę ogranicza czas montażu do min., a tym samym powoduje wzrost wydajności montażu muf oraz zmniejszenie kosztów złącza,
 • mufy są odporne na działanie żrących czynników chemicznych oraz promieniowanie UV,
 • każda mufa pakowana jest indywidualnie w biały rękaw z folii.
   

Dobór muf redukcyjnych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z kauczukiem butylowym do rozmiarów rur preizolowanych – z końcówkami 150 mm odizolowanej rury stalowej.

Mufa Rura preizolowana Wymiary mufy  
dojście
D
odejście
d
średnica
duża
D1(±5)
średnica
mała
d1 (±5)
długość
L (+5)
odcinek
prosty
I (+2)
stożek
e
rozstaw
otworów
wlewowych
a (±5)
średnica
otworów
w
strefa
obkurczania
s
MR110/90MW 110 90 125 100 650 268 115 305 20 120
MR125/110/90MW 125 110/90 140 125 700 293 115 330 20 120
MR140/125/110MW 140 125/110 160 140 700 293 115 330 20 120
MR160/140/125MW 160 140/125 180 160 700 293 115 330 20 120
MR200/160/140MW 200 160/140 220 180 700 293 115 330 20 120
MR225/200/160MW 225 200/160 245 220 760 323 115 380 20 120
MR250/225/200MW 250 225/200 265 245 760 323 115 380 20 120
MR315/250/225MW 315 250/225 330 265 760 323 115 380 20 120

Dobór muf redukcyjnych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie z kauczukiem butylowym do rozmiarów rur preizolowanych – z końcówkami 220 mm odizolowanej rury stalowej.

Mufa Rura preizolowana Wymiary mufy  
dojście
D
odejście
d
średnica
duża
D1(±5)
średnica
mała
d1 (±5)
długość
L (+5)
odcinek
prosty
I (+2)
stożek
e
rozstaw
otworów
wlewowych
a (±5)
średnica
otworów
w
strefa
obkurczania
s
MR110/90MW-L 110 90 125 100 800 343 115 445 20 120
MR125/110/90MW-L 125 110/90 140 125 850 368 115 470 20 120
MR140/125/110MW-L 140 125/110 160 140 850 368 115 470 20 120
MR160/140/125MW-L 160 140/125 180 160 850 368 115 470 20 120
MR200/160/140MW-L 200 160/140 220 180 850 368 115 470 20 120
MR225/200/160MW-L 225 200/160 245 220 900 393 115 520 20 120
MR250/225/200MW-L 250 225/200 265 245 900 393 115 520 20 120
MR315/250/225MW-L 315 250/225 330 265 900 393 115 520 20 120

UWAGA: mufa we wszystkich rozmiarach jest dopasowana do typowych, dostępnych na rynku stalowych redukcji bez szwu, spawanych. Mufy redukcyjne standardowo są produkowane z kauczukiem butylowym (MR..MW). Na zamówienie specjalne mufy redukcyjne dostępne są w innych wariantach uszczelnienia.

Zawartość mufy:

 • Nasuwka termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, z fabrycznie wykonanymi otworami 
 • 2 korki do odpowietrzania 
 • 2 korki do wtopienia
 • 2 chusteczki czyszczące
 • Instrukcja montażu