Nowa generacja systemów antydyfuzyjnych dla ciepłownictwa i przemysłu

Nowa generacja systemów antydyfuzyjnych dla ciepłownictwa i przemysłu

Technologia antydyfuzyjna opracowana przez Radpol Pipes gwarantuje wysokie parametry techniczne wyrobów w pełnym zakresie średnic.

Radpol Pipes produkuje kompletny system antydyfuzyjny w skład, którego wchodzą:

• Rury preizolowane o długości do 16 m oraz o średnicy płaszcza do DN 1000 mm
• Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie o średnicy do DN 630 mm
• Kształtki preizolowane (łuki, trójniki, zawory i inne) o średnicach płaszcza do DN 400 mm

Pobierz ulotkę produktową

Nowa generacja systemów antydyfuzyjnych dla ciepłownictwa i przemysłu

Radpol Pipes oferuje unikalne rozwiązanie: kompletny system antydyfuzji, dzięki któremu redukcja strat na przesyle ciepła wynosi 15% w okresie pierwszych 10 lat funkcjonowania ciepłociągów. Zastosowanie technologii Radpol Pipes istotnie wpływa na obniżenie rzeczywistych kosztów eksploatacji ciepłociągów w perspektywie długoterminowej.

                                                                                     

Innowacyjna technologia Radpol Pipes polegająca na wytwarzaniu bariery dyfuzyjnej z materiału na bazie EVOH oraz umieszczeniu jej w płaszczu rury osłonowej (pomiędzy dwoma warstwami modyfikowanego HDPE) pozwoliła stworzyć nową generację systemów antydyfuzyjnych dla ciepłownictwa.

Bariera dyfuzyjna Radpol Pipes zachowuje współczynnik przewodzenia ciepła izolacji na praktycznie niezmiennym poziomie w trakcie użytkowania ciepłociągu. Dzięki temu jego żywotność wydłuża się i przekracza minimalny 30-letni okres eksploatacji wskazany w normie PN-EN 253.

Jak to możliwe?

Zamknięcie bariery dyfuzyjnej z EVOH pomiędzy dwoma warstwami modyfikowanego HDPE eliminuje ryzyko jej kontaktu z wilgocią oraz chroni barierę przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi w procesie produkcyjnym i instalacyjnym. Niezmienione pozostają również parametry wytrzymałościowe preizolowanego zespołu rurowego na ścinanie (zarówno w kierunku osiowym, jak i stycznym).

Ścianka płaszcza osłonowego rury preizolowanej Radpol Pipes z barierą dyfuzyjną zbudowana jest z trzech warstw.


Zalety technologii Radpol Pipes z barierą dyfuzyjną

  • Wydłużenie okresu eksploatacji sieci ciepłowniczych, poprzez zatrzymanie zjawiska degradacji warstwy izolacyjnej
  • Praktycznie stały poziom izolacyjności w całym okresie eksploatacji systemu ciepłowniczego
  • Istotne ograniczenie strat w procesie przesyłu ciepła, czego następstwem jest mniejsza ilość energii potrzebna do produkcji ciepła i zmniejszenie poziomów emisji CO2 do atmosfery (ograniczenie efektu cieplarnianego)
  •  Możliwość dostarczania ciepła o dobrych parametrach na większe odległości
  •  Jeden standard technologii dla każdego elementu ciepłociągu (rury, kształtki i mufy)
  •  Zachowanie wysokich parametrów wytrzymałościowych zespołów rurowych na ścinanie (w kierunku osiowym i stycznym)

Tlen jako gaz agresywny przenikając z zewnątrz do struktury tradycyjnej rury preizolowanej (zjawisko dyfuzji) działa korozyjnie i osłabia poliuretan, co negatywnie wpływa na jego właściwości izolacyjne. Cyklopentan zawarty w porach poliuretanu przenikając na zewnątrz rury preizolowanej również pogarsza jej parametry izolacyjne. Zastosowanie bariery dyfuzyjnej Radpol Pipes znacząco podwyższa spójność konstrukcji i zapewnia długoterminową ochronę przed degradacją izolacji, czego skutkiem jest wyższa efektywność energetyczna ciepłociągu.*

* sustaining the thermal conductivity factor at the same, stable level.

Kumulacja korzyści z każdym rokiem

Budowa ciepłociągu to przedsięwzięcie, w którym kluczowe znaczenie dla inwestora mają kwestie finansowe oraz środowiskowe. Na pierwszy plan zazwyczaj wysuwają się koszty bezpośrednie tj. zakup i montaż elementów ciepłociągu. Pamiętajmy jednak, że równie istotne są też przyszłe koszty związane z eksploatacją sieci (jej utrzymaniem i naprawami) oraz koszty pokrycia strat ciepła na przesyle. Dzięki barierze dyfuzyjnej Radpol Pipes koszty eksploatacyjne ciepłociągów znacząco maleją. Budowa sieci ciepłowniczych w technologii antydyfuzji Radpol Pipes maksymalnie redukuje straty na przesyle ciepła w całym okresie jej użytkowania. Korzyści te są wyższe z roku na rok porównując system Radpol Pipes do innych systemów. Mniejsze straty oznaczają również mniej spalonego paliwa pierwotnego – mniejszą emisję CO2 co realnie obniża wpływ ciepłownictwa na efekt cieplarniany czyniąc je bardziej przyjaznym dla środowiska.*

Innowacyjne materiały zastosowane do produkcji

Radpol Pipes opracował mieszankę polimerową, z której produkowane są rury płaszczowe, stosowane następnie do wytwarzania rur prostych, kształtek oraz muf antydyfuzyjnych, które poddawane są procesowi sieciowania radiacyjnego. Materiał Radpol Pipes po usieciowaniu nabywa odpowiednich właściwości mechanicznych, zachowuje pamięć kształtu oraz tworzy jednolite, trwałe połączenie z warstwą antydyfuzyjną na bazie EVOH. Technologia Radpol Pipes eliminuje straty ciepła także na łączeniach!

 

* produkcja ciepła w najbardziej efektywny sposób nie przyniesie korzyści bez ograniczenia strat na jego przesyle

 

 

Bariera, którą tworzy dla O2, N2, CO2 1 mm EVOH odpowiada 9 m HDPE!!!