Odpowietrzenia, odwodnienia górą preizolowane

Odpowietrzenia, odwodnienia górą preizolowane

Uwagi:

Wymagany wymiar Hx określić na podstawie profilu sieci ciepłowniczej i podać w zamówieniu.
Zawory z korpusem ze stali nierdzewnej.

Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.

DN

Rura stalowa

Rura osłonowa HDPE

Średnica
nominalna
odwodnienia

Średnica
nominalna
odpowietrzenia

Średnica zew. rury

Izolacja
STANDARD  

Izolacja
PLUS

Izolacja
2xPLUS

L min

dz [mm]

Dz [mm]

Dz [mm]

Dz [mm]

[mm]

DN 

DN 

32

42,4

110

125

140

1000

25

25

40

48,3

110

125

140

1000

25

25

50

60,3

125

140

160

1000

32

25

65

76,1

140

160

180

1000

32

25

80

88,9

160

180

200

1000

32

25

100

114,3

200

225

250

1000

32

25

125

139,7

225

250

280

1000

50

25

150

168,3

250

280

315

1000

50

25

200

219,1

315

355

400

1000

50

25

250

273,0

400

450

500

1000

50

25

300

323,9

450

500

560

1000

50

25

350

355,6

500

560

630

1000

50

25

400

406,4

560

630

710

1000

50

25

450

457,0

630

710

1000

50

25

500

508,0

710

800

1000

50

25

600

610,0

800

900

1000

50

40

700

711,0

900

1000

1000

50

40

Uwagi:

Wymagany wymiar Hx określić na podstawie profilu sieci ciepłowniczej i podać w zamówieniu.
Zawory z korpusem ze stali nierdzewnej.

Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.

 

Zawór serwisowy

Średnice i grubości ścianek nieujęte w katalogu – na zapytanie.

Rura stalowa Rura osłonowa L
DN dz STANDARD PLUS 2xPLUS
[mm] Dz
[mm]
Dz
[mm]
Dz
[mm]
[mm]
25 33,7 90 110 125 1000
32 42,4 110 125 140 1000
40 48,3 110 125 140 1000
50 60,3 125 140 160 1000
100 114,3 200 225 250 1000