Rura TWIN preizolowana w płaszczu z barierą dyfuzyjną

Rura TWIN preizolowana w płaszczu z barierą dyfuzyjną

RADPOL oferuje unikalne rozwiązanie: kompletny system antydyfuzji w rurach preizolowanych TWIN, dzięki któremu redukcja strat na przesyle ciepła wynosi aż 15% w okresie pierwszych 10 lat funkcjonowania ciepłociągów. Zastosowanie technologii RADPOL istotnie wpływa na obniżenie rzeczywistych kosztów eksploatacji ciepłociągów w perspektywie długoterminowej.

Rury TWIN preizolowane o długościach L = 6, 12 m.

RADPOL oferuje unikalne rozwiązanie: kompletny system antydyfuzji w rurach preizolowanych TWIN, dzięki któremu redukcja strat na przesyle ciepła wynosi 15% w okresie pierwszych 10 lat funkcjonowania ciepłociągów. Zastosowanie technologii RADPOL istotnie wpływa na obniżenie rzeczywistych kosztów eksploatacji ciepłociągów w perspektywie długoterminowej.

 

                                                                                     
 

Innowacyjna technologia RADPOL polegająca na wytwarzaniu bariery dyfuzyjnej z materiału na bazie EVOH oraz umieszczeniu jej w płaszczu rury osłonowej (pomiędzy dwoma warstwami modyfikowanego HDPE) pozwoliła stworzyć nową generację systemów antydyfuzyjnych dla ciepłownictwa.

Bariera dyfuzyjna RADPOL zachowuje współczynnik przewodzenia ciepła izolacji na praktycznie niezmiennym poziomie w trakcie użytkowania ciepłociągu. Dzięki temu jego żywotność wydłuża się i przekracza minimalny 30-letni okres eksploatacji wskazany w normie PN-EN 253.


 

Jak to możliwe?

Zamknięcie bariery dyfuzyjnej z EVOH pomiędzy dwoma warstwami modyfikowanego HDPE eliminuje ryzyko jej kontaktu z wilgocią oraz chroni barierę przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi w procesie produkcyjnym i instalacyjnym. Niezmienione pozostają również parametry wytrzymałościowe preizolowanego zespołu rurowego na ścinanie (zarówno w kierunku osiowym, jak i stycznym).
 

Ścianka płaszcza osłonowego rury preizolowanej RADPOL z barierą dyfuzyjną zbudowana jest z trzech warstw.


Zalety technologii RADPOL z barierą dyfuzyjną

  • Wydłużenie okresu eksploatacji sieci ciepłowniczych, poprzez zatrzymanie zjawiska degradacji warstwy izolacyjnej  
  • Praktycznie stały poziom izolacyjności w całym okresie eksploatacji systemu ciepłowniczego
  • Istotne ograniczenie strat w procesie przesyłu ciepła, czego następstwem jest mniejsza ilość energii potrzebna do produkcji ciepła i zmniejszenie poziomów emisji CO2 do atmosfery (ograniczenie efektu cieplarnianego)
  •  Możliwość dostarczania ciepła o dobrych parametrach na większe odległości
  •  Jeden standard technologii dla każdego elementu ciepłociągu (rury, kształtki i mufy)
  •  Zachowanie wysokich parametrów wytrzymałościowych zespołów rurowych na ścinanie (w kierunku osiowym i stycznym)

Dane techniczne:

DN Rura stalowa Odległość pomiędzy
rurami przewodowymi
Izolacja standard Izolacja PLUS Izolacja 2xPLUS Długość sztangi
Średnica
zewnętrzna
Grubość ścianki
Ze szwem Bez szwu
dz (mm) s (mm) s (mm) C (mm) Dz (mm) Dz (mm) Dz (mm) L (m)
20 26,9 3,2 3,2 19 125 140 160 6
25 33,7 3,2 3,2 19 140 160 180 6
32 42,4 3,2 3,2 19 160 180 200 6/12
40 48,3 3,2 3,2 19 160 180 200 6/12
50 60,3 3,2 3,2 20 200 225 250 6/12
65 76,1 3,2 3,2 20 225 250 280 6/12
80 88,9 3,2 3,2 25 250 280 315 6/12
100 114,3 3,6 3,6 25 315 355 400 6/12
125 139,7 3,6 3,6 30 400 450 500 6/12
150 168,3 4,0 4,0 40 450 500 560 6/12
200 219,1 4,5 4,5 45 560 630 710 6/12

Nietypowe średnice i grubości ścianek nie wymienione w katalogu – na zamówienie.