Rury do pary i mediów przemysłowych

Rury do pary i mediów przemysłowych

Technologia dedykowana rurom do pary i mediów przemysłowych opracowana przez Radpol Pipes gwarantuje wysokie parametry techniczne wyrobów w pełnym zakresie średnic.

Radpol Pipes jako wiodący dostawca najwyższej jakości rur do pary i mediów przemysłowych ma w swojej ofercie rozwiązania szyte na miarę i stworzone pod konkretne potrzeby klienta. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o:

 • wytrzymałości
 • efektywności
 • niezawodności
 • niezwykłej precyzji, która pozwala sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających przemysłowych sieci przesyłowych.

Rury do pary i mediów przemysłowych

Radpol Pipes jako wiodący dostawca najwyższej jakości rur do pary i mediów przemysłowych ma w swojej ofercie rozwiązania szyte na miarę i stworzone pod konkretne potrzeby klienta. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o wytrzymałości, efektywności i niezawodności, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających przemysłowych  sieci przesyłowych.


Poznaj realizacje dla przemysłu

Jesteśmy producentem i dostawcą elementów preizolowanych z możliwością zastosowania kabli grzejnych do przesyłu mediów technologicznych (w tym surowców ropopochodnych, jak też siarki i innych), gdzie wymagane są przesyły o stałych parametrach, nawet na wielokilometrowe odległości. System rur preizolowanych do przesyłu pary technologicznej o temperaturze do 300°C, z dwuwarstwową izolacją (z wełny mineralnej, perlitu i pianki poliuretanowej (PUR)/poliizocyjanurowej (PIR)), o odpowiednio dobranych grubościach warstw. Oferowane systemy alarmowe typu rezystancyjnego firmy BRANDES lub typu impulsowego (skandynawski).


Media przemysłowe

Rurami wyprodukowanymi przez Radpol Pipes mogą być przesyłane różnorodne media, w tym:

 1. Para wodna: Wysokotemperaturowe pary wodne używane w procesach przemysłowych, takich jak wytwarzanie energii, ogrzewanie i sterylizacja
 2. Woda przemysłowa: Woda stosowana w procesach chłodzenia, mycia, produkcji oraz innych operacjach przemysłowych
 3. Chemikalia: Agresywne substancje chemiczne, takie jak kwasy, zasady, rozpuszczalniki i inne związki chemiczne używane w przemyśle chemicznym i petrochemicznym
 4. Gazy przemysłowe: Różne gazy, takie jak azot, tlen, wodór, amoniak, propan, butan i inne gazy techniczne
 5. Oleje i smary: Oleje mineralne, syntetyczne, smary i inne ciecze stosowane w maszynach i procesach przemysłowych
 6. Produkty naftowe: Benzyna, olej napędowy, nafta, bitum i inne produkty ropopochodne
 7. Ścieki przemysłowe: Cieki odpadowe z procesów produkcyjnych, które wymagają odpowiedniego transportu i oczyszczania
 8. Produkty spożywcze: Płyny spożywcze, takie jak mleko, soki, woda pitna, piwo, wino i inne produkty stosowane w przemyśle spożywczym
 9. Półprodukty i surowce: Różne surowce i półprodukty wykorzystywane w produkcji, takie jak roztwory, emulsje, zawiesiny
 10. Kondensaty: Skroplone gazy i pary, które wymagają odpowiedniego transportu w systemach przemysłowych

 

Zastosowanie

Nasze rury do pary i mediów przemysłowych znajdują zastosowanie w wielu sektorach, takich jak:

 •  Przemysł chemiczny
 • Przemysł petrochemiczny
 • Energetyka
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł tekstylny
 • Chłodnictwo

Oferujemy wsparcie, nie tylko produkty

 • wykonanie projektów technicznych sieci cieplnych w oferowanej przez nas technologii,
 • obliczenia statyczne sieci preizolowanych,
 • adaptacje projektów wykonanych w innych technologiach,
 • optymalizacje kosztów wykonania (trasa, średnice, izolacja),
 • dostawę systemu wyrobów preizolowanych dla ciepłownictwa, chłodnictwa i przemysłu,
 • prowadzimy nadzór nad realizacją inwestycji,
 • prowadzimy szkolenia i doradztwo dla projektantów oraz wykonawców i pracowników nadzoru,
 • świadczymy usługi serwisowe obejmujące łączenie systemu alarmowego oraz izolowanie połączeń na budowie.

Lista referencyjna inwestycji przemysłowych

 


Realizacje przemysłowe: