Rury preizolowane gięte w płaszczu HDPE (bariera dyfuzyjna)

Rury preizolowane gięte w płaszczu HDPE (bariera dyfuzyjna)

W zakresie średnic DN20 – DN80 rury gięte mechanicznie na budowie.

Przy zamówieniu należy podać średnicę, grubość ścianki, promień gięcia, kąt gięcia oraz długość sztangi.

Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.

Produkcja na indywidualne zamówienie, nie podlegające zwrotom.

DN

dz 
[mm]

Rura stalowa

Rura osłonowa HDPE/HPDE z antydyfuzją

Ze szwem

Bez szwu

Izolacja
STANDARD

Max kąt gięcia
L = 6 m

Max kąt gięcia
L=12 m

Min promień
gięcia

[mm]

[mm]

Dz [mm]

α [st]

α [st]

Rm [m]

20

26,9

2,9

2,9

90

15

9,9

25

33,7

3,2

3,2

90

15

11,1

32

42,4

3,2

3,2

110

15

30

11,9

40

48,3

3,2

3,2

110

15

30

13,6

50

60,3

3,2

3,2

125

15

30

14,3

65

76,1

3,2

3,2

140

15

30

15,9

80

88,9

3,2

3,2

160

15

30

16,8

100

114,3

3,6

3,6

200

26

22,0

125

139,7

3,6

4,0

225

22

26,0

150

168,3

4,0

4,5

250

18

31,8

200

219,1

4,5

6,3

315

14

41,0

Przy zamówieniu należy podać średnicę, grubość ścianki, promień gięcia, kąt gięcia oraz długość sztangi.
Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.
Produkcja na indywidualne zamówienie, nie podlegające zwrotom.