Rury preizolowane w płaszczu SPIRO

Rury preizolowane w płaszczu SPIRO

Rury preizolowane o długościach L = 6,  12 m.

Płaszcz SPIRO spełnia wymogi klasy szczelności B według normy PN-EN 12237:2005
Standardowo płaszcz SPIRO wykonywany jest z blachy stalowej ocynkowanej.
Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.

Dane techniczne materiałów są na stronie „informacje techniczne”

 

DN

dz 
[mm]

Rura stalowa

Rura osłonowa SPIRO

Ze  szwem

Bez szwu

Izolacja
STANDARD

Izolacja
PLUS

Izolacja
2x PLUS

Długość sztangi

[mm]

[mm]

Dz [mm]

Dz [mm]

Dz [mm]

[m]

20

26,9

2,9

2,9

100

125

140

6

25

33,7

3,2

3,2

100

125

140

6

32

42,4

3,2

3,2

125

125

140

6/12

40

48,3

3,2

3,2

125

125

140

6/12

50

60,3

3,2

3,2

125

140

160

6/12

65

76,1

3,2

3,2

140

160

200

6/12

80

88,9

3,2

3,2

160

200

225

6/12

100

114,3

3,6

3,6

200

225

250

6/12

125

139,7

3,6

4,0

225

250

280

6/12

150

168,3

4,0

4,5

250

280

315

6/12

200

219,1

4,5

6,3

315

355

400

6/12

UWAGA: Produkcja średnic DN250 i większych rozpatrywana jest indywidualnie. Skontaktuj się z przedstawicielem RADPOL

DN

dz 
[mm]

Rura stalowa

Rura osłonowa HDPE

Ze  szwem

Bez szwu

Izolacja
STANDARD

Izolacja
PLUS

Izolacja
2x PLUS

Długość sztangi

[mm]

[mm]

Dz [mm]

Dz [mm]

Dz [mm]

[m]

250

273,0

5,0

6,3

400

450

500

6/12

300

323,9

5,6

7,1

450

500

560

6/12

350

355,6

5,6

8,0

500

560

710

6/12

400

406,4

6,3

8,8

560

630

710

6/12

450

457,0

6,3

10,0

560

710

800

6/12

500

508,0

6,3

11,0

630

710

800

6/12

600

610,0

7,1

800

900

6/12

700

711,0

8,0

900

6/12

800

813,0

8,8

1000

6/12

Rury preizolowane o długościach L = 6,  12 m.

Płaszcz SPIRO spełnia wymogi klasy szczelności B według normy PN-EN 12237:2005
Standardowo płaszcz SPIRO wykonywany jest z blachy stalowej ocynkowanej.
Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.

Dane techniczne materiałów są na stronie „informacje techniczne”

Jako alternatywę dla płaszcza SPIRO proponujemy UV Protect Color w kolorze szarym.