Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne elementów preizolowanych sieci cieplnych oraz normy jakie spełniają.

Dane techniczne elementów preizolowanych sieci cieplnych

 

1. Rura przewodowa

Rury przewodowe stalowe spełniają wymagania norm PN-EN 253, PN-EN 15698:
✓ rury stalowe ze szwem wzdłużnym – ze stali gatunku P235GH o jakości według PN-EN 10217-2
✓ rury stalowe ze szwem spiralnym – ze stali gatunku P235GH o jakości według PN-EN 10217-5
✓ rury stalowe bez szwu – ze stali gatunku P235GH o jakości według PN-EN 10216-2

2. Płaszcz osłonowy. Rury osłonowe PN-EN253

 

3.Izolacja termiczna

✓ Wg. normy PN-EN 253

4. Rury preizolowane

✓ Rury preizolowane w zakresie średnic DN20÷DN1000 z rurą przewodową stalową (wykonane zgodnie z normą podstawową PN-EN 253)

5. Elementy preizolowane

Wykonane zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448:
✓ Łuki
✓ Redukcje
✓ Odgałęzienia prostopadłe
✓ Odgałęzienia równoległe
✓ Punkty stałe
✓ Kompensatory mieszkowe

6. Armatura preizolowana

Wykonane zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488:
✓ Odpowietrzenia
✓ Odwodnienia
✓ Zawory odcinające
✓ Zawory odcinające z odpowietrzeniem
✓ Zawory odcinające z odwodnieniem
✓ Zawory odcinające z odpowietrzeniem i odwodnieniem

7. Pozostałe elementy sieci preizolowanej

Elementy wykonane zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489:
✓ Rury osłonowe PE
✓ Adaptery
✓ Nasuwka HDPE
✓ Mufy termokurczliwe
✓ Mufy zakończeniowe
✓ Mufy zgrzewane elektrycznie
✓ Pierścienie gumowe uszczelniające
✓ Poduszki kompensacyjne
✓ Taśmy termokurczliwe
✓ Uszczelki końcowe termokurczliwe
✓ Pianka PUR

8. Elementy instalacji alarmowej

Systemy instalacji alarmowej spełniają wymagania normy PN- EN ISO14419:
✓ Przewody czujnikowe
✓ Przewody powrotne
✓ Przewody dwużyłowe
✓ Przewody czterożyłowe
✓ Tulejki zaciskowe
✓ Koszulki termokurczliwe
✓ Wsporniki
✓ Łączniki
✓ Puszki przyłączeniowe
✓ Puszki pomiarowe
✓ Urządzenia pomiarowe