Zawory odcinające preizolowane DN25-300

Zawory odcinające preizolowane DN25-300

DN

Rura stalowa

Rura osłonowa HDPE

Izolacja trzpienia zaworu

Wysokość

Długość

Średnica zew. rury

Izolacja STANDARD

Izolacja
PLUS

Izolacja
2xPLUS

dz [mm]

Dz [mm]

Dz [mm]

Dzt [mm]

~H [mm]

L [mm]

25

33,7

90

110

125

110

480

1510

32

42,4

110

125

140

110

485

1510

40

48,3

110

125

140

110

493

1510

50

60,3

125

140

160

110

500

1510

65

76,1

140

160

200

110

505

1510

80

88,9

160

200

225

110

515

1510

100

114,3

200

225

250

125

525

1510

125

139,7

225

250

315

140

545

1510

150

168,3

250

315

400

140

565

1510

200

219,1

315

400

450

160

585

1510

250

273,0

400

450

500

200

560

1510

300

323,9

450

500

560

200

610

1810

Uwagi:
Do obsługi zaworów o średnicach DN25÷DN80 stosować klucz teowy, o średnicach DN100÷DN300 przenośną przekładnię planetarną. Zawory o średnicach
DN25÷DN80 można umieszczać w obudowach polietylenowych w skrzynkach żeliwnych, o średnicach DN100÷DN300 w studniach lub komorach ze
względu na możliwość zamontowania przenośnej przekładni planetarnej.
Zawory o średnicach DN>300 zalecamy umieszczać w komorach z uwagi na ich obsługę.
Standardowo zawory ze zredukowanym przepływem.
Możliwość dostarczenie zaworu ze zwiększoną wysokością trzpienia lub możliwość zastosowania przedłużki – na zapytanie.
Jako wyposażenie opcjonalne, dostępny jest kołpak ochronny.

Zawory z pełnym przepływem nieujęte w tabeli – na zapytanie.