Zawory odcinające z odpowietrzeniem/odwodnieniem preizolowane DN25-300

Zawory odcinające z odpowietrzeniem/odwodnieniem preizolowane DN25-300

Standardowo zawory odcinające ze zredukowanym przepływem.
Zawory serwisowe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Jako wyposażenie dodatkowe, dostępny jest kołpak ochronny.

Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.

DN

Średnica zew.
rury stalowej

Rura osłonowa HDPE

Izolacja
trzpienia
zaworu

Średnica
nominalna
odwodnienia

Średnica
nominalna
odpowietrzenia

Wysokość / Długość

Izolacja
STANDARD

Izolacja
PLUS

Izolacja
2xPLUS

dz [mm]

    Dz [mm]

Dz [mm]

Dzt [mm]

DN 

DN

H[mm]     L [mm]

25

33,7

90

110

125

110

25

25

    480        1500

32

42,4

110

125

140

110

25

25

    485         1500

40

48,3

110

125

140

110

25

25

    495         1500

50

60,3

125

140

160

110

32

25

    500         1500

65

76,1

140

160

180

110

32

25

    505         1500

80

88,9

160

180

200

110

32

25

    515         1500

100

114,3

200

225

250

125

32

25

    525         1500

125

139,7

225

250

280

140

50

25

    545         1500

150

168,3

250

280

315

140

50

25

    565         1500

200

219,1

315

355

400

140

50

25

    585         1500

250

273,0

400

450

500

200

50

25

    560         1500

300

323,9

450

500

560

200

50

25

    610         1800

Uwagi:
Wymagany wymiar Hx określić na podstawie profilu sieci ciepłowniczej.
Standardowo zawory odcinające ze zredukowanym przepływem.
Zawory serwisowe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Jako wyposażenie dodatkowe, dostępny jest kołpak ochronny.

Średnice i grubości ścianek nieujęte w tabeli – na zapytanie.